Všetky turistické značkované chodníky v TANAPe a PIENAPe v správe Štátnych lesov TANAPu sú priechodné. Od 15. júna končí sezónna uzávera chodníkov vo vysokohorskom prostredí. Od štvrtku 16. júna bude pre turistov prístupných aj zvyšných, doteraz uzavretých približne dvesto kilometrov chodníkov vrátane značkovaných tatranských vrcholov.

Pred otvorením letnej turistickej sezóny správca turistických značkovaných chodníkov a turistickej informačnej siete skontroloval prostredníctvom pracovníkov jednotlivých ochranných obvodov a Strediska terénnych služieb všetky turistické chodníky v TANAPe a PIENAPe a vykonal ich bežnú údržbu tak, aby boli bez problémov priechodné.

V súčasnosti nie je z dôvodu spracovania kalamitného dreva obmedzený pohyb ani na jednom turistickom značkovanom chodníku.

Upozornenie: Mnohé turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí sú ešte pod snehom.Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all