Náučný chodník PRAMENISKO bude pre návštevníkov TANAPu uzavretý aj tento rok z dôvodu rekonštrukcie. V prvej fáze sa budú odstraňovať prehnité brvná, ktoré vo vlhkom prostredí prehnili. Doba rekonštrukcie bude závisieť aj od dostupnosti finančných prostriedkov.

Národná prírodná rezervácia a náučný chodník Pramenisko v nej je ukážkou tatranských podmáčaných jelšových lesov. Ráz tohto územia určuje najmä voda v podobe jarčekov, potokov i stojacich vôd.

Pre svoju jedinečnosť bolo Pramenisko vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu, teda územie s najvyšším stupňom ochrany. Patrí do zoznamu 72 národne významných mokradí a je súčasťou siete európsky významných biotopov Natura 2000 v kategórii horské a podhorské lužné lesy. Pramenisko je najstarší a najzachovalejší lesný porast tohto typu v Tatrách. Je málo narušený ľudskou činnosťou a preto má ešte i dnes charakter prírodného lesa.Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all