Návštevníci sa môžu pohybovať

 • peši na území národného parku po turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ako aj miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) len v čase od 6. hod. do 21. hod. a v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) len v čase od 7. hod. do 18. hod., časové obmedzenie sa nevzťahuje na miesta vyhradené pri jestvujúcich stavbách. V jarnom období sa v čase od od 1. marca do 15. júna uzatvárajú tri turistické chodníky.
 • bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom, po cyklotrasách a vyhradených účelových komunikáciách.motorovým vozidlom, motorovou štvorkolkou, motorovou trojkolkou a snežným skútrom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom a osobitnými predpismi a po vyhradených účelových komunikáciách a trasách, ak pohyb po nich nie je zakázaný alebo obmedzený.
 • Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke.

Celé znenie vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásmarajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma

Uzávery turistických chodníkov

Z dôvodu ochrany prírody sa v období od 1. marca do 15. júna v zmysle Návštevného poriadku NP Malá Fatra uzatvárajú tri chodníky:

 1. Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce (červená červená turistická značka)
 2. Obšívanka – Malé nocľahy (modrá modrá turistická značka)
 3. Vendovka – Malý Kriváň (modrá modrá turistická značka)

Výstrahy Horskej záchrannej služby

Sledujte stránky Horskej záchrannej služby, ktorá zverejňuje výstrahy pre Malú Fatru.All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all