Zejmarská roklina - tiesňava, začínajúca sa na južnom okraji planiny Geravy, je najkratšou a jedinou sprístupnenou roklinou s južnou orientáciou. Potok pramení vo výdatnej vyvieračke na Geravách – Zejmarskej studni – a ústi do Hnilca pod osadou Biele Vody. V Zejmarskej rokline vytvára Vodopády kpt. Nálepku s výškou 22,5 m.

Najnižším bodom rokliny je jej ústie (804 m n. m.), najvyšší bod má 1 032 m n. m.. Prevýšenie je 228 m na dĺžke 1 km. Tiesňava má členitý reliéf s mnohými krasovými útvarmi (bralá, skalné stupne a previsy, krasové jamy). Nachádzajú sa tu zachovalé lesné spoločenstvá, ktoré poskytujú domov mnohým vzácnym druhom rastlín i živočíchov. Vegetácia má inverzný charakter – na dne rokliny rastú horské druhy (kortúza Matthioliho (Cortusa matthioli), trojšet alpínsky (Trisetum alpestre) a iné), na vápencových bralách zvonček karpatský (Campanula carpatica), ostrica prstnatá (Carex digitata), vápnička skalná (Kernera saxatilis) a na južne orientovaných svahoch tiež teplomilné druhy. Zejmarská roklina je od r. 1980 NPR.

Zaujímavosťou je výskyt kamzíkov, ktoré tu boli nasadené v 60-tych rokoch minulého storočia. 

Turistika

Turisticky prístupná je od roku 1963 po modrá modrej značke smerom hore od osady Biele Vody na Geravy. Dnom rokliny vedie aj náučný chodník. 

Ubytovanie v okolí

Booking.com
All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all