Vyhľadaj túruHlbočianska dolina

Hlbocianska_dolina_01 Hlbočianska dolina | Malé Karpaty | Turistika
Autor: Marcin Szala
Oblasť: Malé Karpaty

Východisko: Smolenice

Náročnosť: ľahká

Trvanie: krátka (menej ako 4h)


„Hlboča“ sa nachádza v strednej časti Malých Karpát, neďaleko obce Smolenice. Je to najkrajšia a najväčšia dolina v Smolenickom krase a zároveň jediná tohto typu v Malých Karpatoch. Tvorí ju riečno – krasové zalesnené údolie, ktoré má tvar 100 m hlbokého kaňonu. Dolinu obklopujú  strmé bralá druhohorných vápencov.

Hoci Hlboču kedysi vytvoril silný vodný tok, dnes je „suchá“, lebo voda sa stráca v podzemí. No pri ústí doliny, asi 100 m pod kameňolomom („Vrtichov lom“), sa dostáva na povrch v podobe výdatnej vyvieračky.

Nad dolinou, na spodnom okraji  lúky Vlčiareň,  bolo niekoľko vyvieračiek, ktoré kedysi dolinu zásobovali. No gróf Pálffy ich dal v rokoch 1890 – 1895 zachytiť pre potreby lesného vodovodu. Preto je dnes prítok vody do Hlboče minimálny.

Kúsok vyššie nad Hlbočianskou dolinou sa nachádza malá skalná jaskynka, s kaplnkou Panny Márie Lurdskej. Jej vnútro zdobia „zúbkovité“ sintre, podobné ako v jaskyni DRINY.Neďaleko jaskynky sú na vápencových skalách, okolo koryta malého potoka, vymleté tzv. „obrie krútňavové hrnce – kotlíky“ s priemerom až 1,5 m. Na dne potoka ich kedysi dávno vymlel silný prúd vody mechanickým pohybom veľkých kameňov, piesku a štrku.    

Keď je v potoku dostatok vody, preteká cez 9 m vysoký skalný stupeň a tvorí tak jediný vodopád v Malých Karpatoch –  Hlbočiansky vodopád. Aj voda z vodopádu sa stráca v ponoroch, kde tvorí podzemné vodné toky, ktoré vyvierajú blízko Smoleníc. Zaujímavá je vápencová stena neďaleko vodopádu, na ktorej paleomagnetickou metódou určili vek rozhrania medzi jurským a kriedovým obdobím, na 145 miliónov rokov. 

Hlbočiansky vodopád
Foto: Doronenko, licencia: CC BY 3.0

Na ľavej strane doliny, vysoko v skalných stenách, sa nachádzajú bývalé ponory potoka, ktorý dolinu vytvoril – tzv. Mníchove diery.

Čo sa týka geologického zloženia, dolinu tvoria rôzne druhohorné vápence. Okrem slienitých vápencov s čiernymi rohovcami, na svahoch vidieť červené hľuznaté vápence so skamenelinami radiolárií (kremitých schránok mrežovcov). Po údere kladivkom iskria. V kameňolome pri ústí doliny sa nachádzajú sivé doskovité vápence so zriedkavým výskytom skamenelín belemnitov. Zbierku skamenelín si možno pozrieť v Múzeu Molpír.

Vápencové skaly a dubovo-hrabový porast vytvárajú vhodné podmienky pre rast suchomilných a teplomilných rastlín a poskytujú domov pre mnoho druhov vzácnych, aj chránených živočíchov. Príkladom sú vzácne druhy motýľov a chrobákov, ďalej skokan hnedý, jašterica múrová, salamandra škvrnitá, užovka stromová, piskor atď.

V zastúpení stromov sa okrem dubov a hrabov vyskytujú aj buk lesný, drieň obyčajný, čerešňa mahalebková, lipy. Z rastlín môžeme obdivovať snežienku obyčajnú, kopytník európsky, cesnak medvedí, zemolez obyčajný, zubačku cibuľkolistu, zvončeky, ostricu chlpatú a mnoho iných.

Územie je určené na vedecko-výskumné, náučné ale aj kultúrno-výchovné účely, preto ním vedie obojsmerný NCH Smolenický kras a tiež modro značená turistická trasa. Trasa má prevýšenie 100 m, túra trvá asi 30 minút, preto je vhodná pre všetky vekové kategórie.

Ubytovanie v okolí

Booking.com
All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all