Vyhľadaj túruVeterlín (724m) a Čelo (716m) - malokarpatské sedemstovky

Celo_Male_Karpaty Veterlín (724m) a Čelo (716m) - malokarpatské sedemstovky | Malé Karpaty | Turistika
Autor: Stanislav Doronenko, licencia: CC BY-SA 3.0, vrchol Čelo
Oblasť: Malé Karpaty

Východisko: Buková, Smolenice, Jahodník, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter

Trvanie: krátka (menej ako 4h)


Veterlín je piaty a Čelo siedmy najvyšší vrch v Malých Karpatoch. Spolu tvoria kompaktný bralnatý hrebeň zo strednotriasových wettersteinských  vápencov s rozsiahlymi suťoviskami. 

Veterlín

Veterlín je výrazný kužeľovitý skalnatý vrchol mohutného hrebeňa, ktorý je rovnobežný s hrebeňom Zárub a tiahne sa v smere východ - západ. Nachádza sa medzi Smolenicami a Plaveckým Mikulášom a patrí do katastrálneho územia obcí Smolenice a Buková v okrese Trnava. Tak ako Záruby, aj Veterlín je veľmi veterný. Asi preto dostal svoje meno. Na jeho svahoch sa zachovali zvyšky nedotknutých pralesovitých  porastov. Na severnom a JZ svahu je mnoho povrchových a podzemných krasových javov, napr. jaskyňa Malá Skala, Peterská priepasť – sú však verejnosti neprístupné. Jaskyniari tu objavujú stále nové jaskynné priestory.

Na Veterlín, ani na Čelo nevedie žiadna turistická značka. Vedú sem však dobre vychodené neznačené chodníky, ktoré odbočujú z oficiálnych turistických trás. Pomedzi čoraz vyššie skaly prechádza chodník na vrchol, ktorý označuje tyč so schránkou, kde je vrcholová kniha. Je tu však aj klasická, kamenná kóta.

Pri zostupe je dobré pridržiavať sa skalného hrebeňa zľava, nasleduje napojenie na  červenú značku. Ak pôjdete sprava, zídete na lesnú cestu, ktorá sa neskôr tiež pripojí na  značku. Trasa je však dlhšia a strmšia.Niekedy sa môže stať, že cestou stretnete srnky, stádo muflónov, alebo diviaky. Ak si chcete trasu predĺžiť, môžete sa malou odbočkou po  žltej značke dostať na ČIERNU SKALU. Ak budete pokračovať ďalej po  červenej značke, dostanete sa k loveckému zámočku – Mon Repos. Pri altánku je možné oddýchnuť si a občerstviť sa. Túru spestrujú viaceré výhľady smerom na južnú časť Karpát a Trnavu. Na opačnej strane hrebeň pokrýva hustý les, preto nie je vidieť Záruby, ani zrúcaninu hradu Ostrý Kameň. Na jar je masív Veterlínu celý porastený snežienkami a cesnakom medvedím.

Čelo

Čelo (716 m n. m.) je mohutný vrch, zalesnený na východnom okraji hrebeňa. Na svahoch vidieť viaceré skalné útvary. Pokiaľ trasa vychádza zo Smoleníc, prechádza okolo turisticky prístupnej Prírodnej pamiatky  Čertov žľab.

Vrchol Čela má typický tvar, je dobrým orientačným bodom aj pri pohľade z väčšej diaľky. Čelo je plné krasových útvarov – sú tu závrty a jaskyne. Ich presný počet nie je známy. 

Vrchol Čela nie je označený. Zistiť sa dá len GPS súradnicami. Nachádza sa v miestach, kde končí stúpanie, kúsok nad Hačovou jaskyňou.

Na Čele začína skalnatý hrebienok, súbežný s hrebeňom Zárub. Na jeho konci je vrch Veterlín. Prechod hrebeňom ponúka krásne výhľady na Záruby a hrad Ostrý Kameň. Smerom k Veterlínu popri trase vidieť viacero jaskýň a priamo na trase je tzv. Veterlínsky závrt. Zvonka pôsobí ako asi 1 m štrbina v zemi neurčitej hĺbky. Závrt je ohradený brvnami a je dobre viditeľný.

Prístup

 • Trasa od vodnej nádrže Buková (okolo 3,5 hodiny)
  Okruh Brezinky – sedlo Záruby – Čelo – Veterlín – Brezinky
  PARKOVANIE pri vodnej nádrži Buková, od parkoviska po žltej Žltá značke k Brezinkám a ďalej podľa trasy:
  • Rázcestie Brezinky – z červenej Červená značky a cyklotrasy odbočiť na lesnú cestu priamo strmo hore po neznačenom chodníku (treba ísť s GPS)
  • Brezinky po modrej Modrá značke do sedla Záruby, zo sedla Záruby po neznačenom, vychodenom chodníku na západ k „Hačovej jaskyni“ a na Čelo. Ďalej skalnatým chodníkom k Veterlínu. Späť možno zostúpiť po chodníku dolu na červenú Červená značku
 • Trasa od Smoleníc (okolo 5 hodín)
  Smolenice (225 m) – Smolenice zámok (280 m) po modrej Modrá značke na – Čertov žľab (555 m) prejsť na Zelená zelenú značku do – sedla Záruby (625 m), zo sedla od zelenej Zelenáznačky odbočiť vľavo na Čelo po neznačenom chodníku – Čelo (716 m), pod Čelom je kovový poklop – uzáver Hačovej jaskyne; odtiaľ chodníkom na Veterlín – Veterlín (724 m)
  SPÄŤ – Čelo (716 m) – sedlo Záruby – Čertov žľab z Čertovho žľabu zostúpiť po zelenej Zelená značke na rázcestie pod Vlčiarňou – Vlčiareň (378 m), od Vlčiarne pokračuje žltá Žltá značka až pod Smolenický zámok – Smolenice
 • Rekreačné stredisko Jahodník – po žltej Žltá alebo zelenej Zelená značke, vhodnejší pre rodiny s deťmi (asi 4,5 km, čas 1:20 – 2:00 h), je tu aj väčšie parkovisko. Táto túra je o niečo dlhšia, ale trasa je menej strmá s miernym stúpaním.
 • Plavecký Mikuláš (vodojem) – najskôr po modrej Modrá značke, neskôr po žltej Žltá značke (asi 3,5 km, čas 1:05 – 1:30 h) – pomerne náročné stúpanie; výhoda je zastávka na KRŠLENICI, krásnom výhľadovom mieste Malých Karpát – výhľad na Plavecký hrad, údolie Plaveckého Mikuláša a Mokrú dolinu. Ďalšia zastávka je rázcestie pod Čiernou skalou, odtiaľ je to len 0:30 h na vrchol
 • Plavecký Peter (15,9 km/5:15 h) (224 m, žltá Žltá značka) – Vodná nádrž Buková, hrádza (295 m, po žltej značke) – Brezinky (349 m, žltá Žltá a zelená Zelenáa červená Červená E8 značka) – Brezinky, rázcestie (349 m, modrá Modrá značka) – lesnou cestou (500 m) – VETERLÍN (724 m) – ČELO (716 m) – Záruby, sedlo (625 m, červená Červená značka) – Čertov žľab (555 m, modrá Modrá značka) – Smolenický zámok (292 m, modrá Modráznačka) → Smolenice, rázcestie (232 m, žltá Žltá značka) → Smolenice, ObÚ (225 m)

 

 

Ubytovanie v okolí

Booking.com
All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all