Čingov - Tomášovský výhľad - Prielom Hornádu

tomasovsky_vyhlad Čingov - Tomášovský výhľad - Prielom Hornádu | Slovenský raj | Turistika
Oblasť: Slovenský raj

Východisko: Čingov

Náročnosť: stredná

Trvanie: celodenná

Prevýšenie: 159m


Trasa

Čingov (495m) - modra- Tomášovský výhľad (645m) [1:00] - Trstený potok [0:50] - Hrdlo Hornádu (535m) [1:15] - modrá- Kláštorná roklina (548m) [1:00] - Letanovský mlyn [0:45] - Pod Tomášovským výhľadom [0:50] - zelena- Biely potok, rázcestie (510m) [0:05] -  modrá- Lesnica, ústie [0:20] - Čingov [0:10]. Celkový čas: [6:10].

Výškový profil

Výškový profil

Popis

Od orientačného stĺpu na Čingove vyjdeme vpravo hore na skalný výbežok, odkiaľ vľavo hrebeňom vystúpime na malú lúku. Z nej po ľavej strane pokračujeme úbočím Ludmanky, okolo skalných útvarov Ihla a Kazateľnica. Miernym stúpaním smerujeme na skalnú terasu Tomášovského výhľadu. Prejdeme okrajom galérie západným smerom až na rázcestie vpravo na okraji lesa. Ľavým krajom lúky sa potom dostaneme až k vysokému lesu. Odtiaľ sa presúvame, traverzujúc pod vrcholom Majerskej, až na vyhliadku. Z nej nás chodník plný serpentín dovedie dolu, do údolia Trsteného potoka pri Letanovskom mlyne. Od orientačného stĺpu sa farba značky nemení. Pokračujeme serpentínami vedúcimi cez les až k zlomu hrebeňa. Prechádzame ním popri skalných útvaroch Tunel a Lievik. Postupne sa dostávame na okraj skalnatého hrebeňa Ihríka s výhľadmi do Prielomu Hornádu. Ďalej kráčame lesným chodníkom až na miesto, kde elektrické vedenie premosťuje údolie Hornádu. Odtiaľ širokou cestou v riedkom poraste vystupujeme zo sedla k vrcholu Zelenej hory. Okrajom lúky s lyžiarskym vlekom sa dostávame k orientačnému stĺpu pri Hrdle Hornádu. Teraz smer cesty ukazuje modrá značka. Vpravo za mostíkom prejdeme k prvým stúpačkám v skalnej stene. Tu sa začína „chodník Horskej služby Prielomom Hornádu“.

Odtiaľ lúkou a lesom k zrubovej chate, za ktorou prejdeme cez skalné rebro pomocou stúpačiek a reťazí (stúpačky pod Zelenou horou). Ďalším úsekom chodníka lesom k stúpačkám pri Mníchovej jaskyni. Po chvíľke sa dostaneme reťazovým mostom na druhý breh Hornádu. Za ním je odpočinkové miesto – „zbojnícky kútik“. Strmým výstupom prekonávame miesto skalného odtrhu (Tu bol úsek stúpačiek nad Večným dažďom.), zo skalného rebra opäť dole k rieke. Ďalším úsekom stúpačiek pokračujeme až k lanovej lávke nad Hornádom pri ústí Kláštorskej rokliny. Lávkou prejdeme na druhý breh Hornádu a striedavým zvlneným terénom k stúpačkám „pri záreze“ a k stúpačkám „nad Zelenou“. Reťazovou lávkou opäť prechádzame na druhý breh Hornádu a po chvíli zídeme k ústiu Zelenej doliny. Odtiaľto kráčame chodníkom v riedkom lese, mierne namáhavo, k lávke „nad stržou“. Z nej strmo dolu k ďalšej reťazovej lávke „nad Letanovským mlynom“. Cez ňu zase na druhú stranu rieky a lúkou sa pomedzi súkromnými chatami dostávame k orientačnému stĺpu pri Letanovskom mlyne. Modrá značka nám ďalej ukazuje smer k premosteniu Hornádu, za ktorým sa nachádza široká lesná cesta. Tá nás dovedie až k stúpačkám „pod mlynom“.Po ich zdolaní postupujeme ďalej lesným chodníkom s výhľadmi na rieku. Nasledujú stúpačky „pri jaskyni“ a po nich chodník vedúci riedkym lesom. Prichádzame k stúpačkám „nad tíšinou“ a po ich prekonaní pokračujeme lesom a mostíkom „nad úžinou“ prechádzame na druhý breh Hornádu. Kopaným chodníkom vo svahu sa v smere toku rieky dostávame k rázcestiu pod Tomášovským výhľadom. Tu sa končí chodník Horskej služby Prielom Hornádu. Prejdeme mostíkom na druhý breh rieky a pokračujeme po zelenej značke traverzujúc ponad skalný ostroh až k premosteniu pri ústí Bieleho potoka. Odtiaľ sledujeme opäť modrú značku a na ľavom brehu znovu prechádzame popri skalných útvaroch Ihla a Kazateľnica. Odtiaľ nás široká cesta ponad Hornád dovedie až k mostíku nad sútokom riek Lesnica a Hornád. Prejdeme na druhý breh k poslednej lávke cez rieku. Za ňou vchádzame do chatovej oblasti. Východným smerom sa pomedzi chaty dostávame k východiskovému bodu na Čingove. 

Náročnosť: stredne náročná, prevýšenie 159m, celodenná

Na túre uvidíte

  • Ihla a Kazateľnica - skalné útvary na južnom svahu Ludmanky nad údolím rieky Hornád, ktoré sú používané ako cvičné horolezecké skaly
  • Tomašovský výhľad
  • Tunel a Lievik – skalné útvary
  • Mníchova jaskyňa

Fotogaléria

Čingov
Ihla a Kazateľnica
Tomašovský výhľad
Tomašovský výhľad z rázcestia Bieleho Potoka
Hrdlo Hornádu
Stupačky pri Letanovskom mlyne

Štatistiky

Názov Údaj
Dĺžka trasy 17.46 km
Stúpanie v úsekoch 5.94 km (34 %)
Klesanie v úsekoch 8.98 km (51 %)
Maximálna výška 654 m n.m. ("Zelená hora")
Minimálna výška 495 m n.m. ("Čingov")
Prevýšenie 159 m
Celkom nastúpaných výškových metrov 345 m (sklon 5.8 %)
Celkom zjazdených výškových metrov 345 m (sklon 3.8 %)
Maximálny sklon do kopca 52.7 % (v úseku 74 m, Pod Tomášovským výhľadom -> Biely potok,rázc.)
Maximálny sklon z kopca 13.9 % (v úseku 628 m, Zelená hora -> Hrdlo Hornádu)


Ubytovanie v okolí

Booking.com
All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all