ImageLiečebná osada v ústí Velickej doliny založená v roku 1888. Nachádza sa medzi Vyšnými Hágami a Tatranskou Lomnicou . Nad osadou sa vypína Gerlachovský štít (2655m). V osade sa nachádza archeologická lokalita, dávnoveké opevnené sídlisko na tzv. Žltej stene. Sklovitá troska, ktorú tu našli, naznačuje osídlenie z prelomu nášho letopočtu.

Z histórie:

 • 70. roky 19. storočia - prvou predchodkyňou osady bola gerlachovská obecná horáreň
 • 1884 - veľkoslavský poľnohospodár Pavol Weszter neďaleko horárne postavil poľovnícku chatu
 • 1888 - pre veľký záujem turistov o oblasť Velickej doliny postavil Weszter so svojimi švagrami Samuelom Nitzchom a Michalom Guhrom turistické hotely Mariana, Tusculum a Themis
 • koniec 19. storočia - v osade bolo už 6 budov s 52 izbami a 125 posteľami
 • 1902 - Weszterov synovec Michal Guhr (mladší), na podnet strýka vyštudoval medicínu a po náležitej praxi založil a viedol klimatické sanatóriá na liečenie tuberkulózy a Basedowej choroby
 • 1911 - prvé medzinárodné lyžiarske preteky vo Vysokých Tatrách, v ústí Velickej doliny vyrástol lyžiarsky mostík, v nasledujúcich dvadsiatich rokoch sa tu konali lyžiarske a sánkarské preteky
 • 1914-1918 - počas 1.svetovej vojny sanatória slúžili ako vojenské lazarety
 • 1918 - po vojne sa Guhrove sanatória orientovali na liečbu Basedowej choroby
 • 1948 - znárodnenie sanatória Dr. Guhra, sanatórium bolo premenované na Wolkerov odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, k pôvodnému názvu sa Sanatórium Dr. Guhra 13. novembra 2003 transformáciou štátnej príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu, poskytujúcu všeobecne prospešné služby

Turistika:

 Tip na víkend

 • All
 • #Adrenalín
 • #Pobyty

Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all