Najkrajšia dolina Západných Tatier a druhá najdlhšia dolina. V štvrtohorách počas zaľadnenia bol v Roháčskej doline jeden z najväčších ľadovcov v Tatrách, bol 12km dlhý a 200m hrubý. Od Zverovky po Ťatliakovo jazierko je vzdialenosť 5km. Pokračovaním Roháčskej doliny je Smutná dolina. Roháčska dolina má na južnej strane niekoľko odnoží z nich najznámejšie sú Salatínska dolina, Zadná Spálená dolina, Spálená dolina. Spálená dolina s vyššie položenou Smutnou dolinou tvoria Národnú prírodnú rezerváciu Roháčske plesá.

Turistický chodník

Turistický chodník vedie od konca Roháčskej doliny stúpaním cez Smutnú dolinu okolo Ťatliakovho jazierka, potom okolo Roháčskych plies po zelenazelená značka do Spálenej doliny popri Roháčskych vodopádoch (18m vysoký na prahu Spálenej doliny) až do Skorušovej polianky - Adamcuľa. Na uvedenej trase sa nachádza viacero odbočiek na turistické trasy: možnosť výstupov na Ostrý Roháč (2084m), Plačlivé (2126m), Baníkov (2178m), Pachoľa (2166m), Spálená (2064m) alebo prechod cez Baníkovské sedlo na Závraty alebo cez Smutné sedlo na Malé Závraty.

Roháčske plesá

Štyri plesá v Smutnej doline, v pokračovaní Roháčskej doliny. Nemajú osobitné mená. Všetky plesá sú vyhĺbené v kotloch pôsobením ľadovca. Štvrté Roháčske (horné) pleso je typické karové pleso - vyhĺbené horským ľadovcom. Ostatné plesá sú karovo-morénové, čiastočne vyhĺbené ľadovcom a ohradené ľadovcovými nánosmi.Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all