Sprístupnené jaskyne

Na Slovensku sa nachádza 16 sprístupnených jaskýň. Mnohé z nich sú národné prírodné pamiatky a niektoré sú zapísané do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Správa slovenských jaskýň (SSJ) zabezpečuje ochranu a prevádzku 12 jaskýň: Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa.

SSJ je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Hlavná činnosť SSJ je ochrana prírody, prevádzka, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň. Vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich údržbu.

Ďalšie 4 sprístupnené jaskyne sú pod správou ďalších organizácií: Bojnická hradná jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Krásnohorská jaskyňa, Zlá diera.

Názov Autor Počet návštev
Belianska jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 15668
Bojnická hradná jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 5908
Bystrianska jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 5143
Demänovská jaskyňa slobody Napísal: Administrator Návštevy: 5710
Demänovská ľadová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 7843
Dobšinská ľadová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 11384
Domica Napísal: Administrator Návštevy: 4471
Driny Napísal: Administrator Návštevy: 3998
Gombasecká jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 6643
Harmanecká jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 7823
Jaskyňa mŕtvych netopierov Napísal: Administrator Návštevy: 18382
Jasovská jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 4267
Krásnohorská jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 4081
Ochtinská aragonitová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 11645
Važecká jaskyňa Napísal: Jaro Návštevy: 5509
Zlá Diera Napísal: Administrator Návštevy: 8967

Poistenie do hôr

Poistenie do hôr

Neriskujte, poistite sa !
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby:

  • celoročné poistenie: 15,30 €
  • poistenie na 1 deň: 0,66 €

Poistite sa online

Ubytovanie v Tatrách

  • All
  • Apartmány
  • Chaty
  • Hotely
  • Penzióny
  • Priváty
Načítať viac Stlač SHIFT pre všetko načítať všetko

Prihlásenie