Sprístupnené jaskyne

Na Slovensku sa nachádza do 20 sprístupnených jaskýň. Mnohé z nich sú národné prírodné pamiatky a niektoré sú zapísané do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Správa slovenských jaskýň (SSJ) zabezpečuje ochranu a prevádzku 12 jaskýň: Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa.

SSJ je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Hlavná činnosť SSJ je ochrana prírody, prevádzka, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň. Vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich údržbu.

Ďalšie sprístupnené jaskyne sú pod správou ďalších organizácií: Bojnická hradná jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Krásnohorská jaskyňa, Zlá diera, Stanišovská jaskyňa.

Názov Autor Počet návštev
Stanišovská jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 68
Belianska jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 17511
Bojnická hradná jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 6338
Bystrianska jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 5474
Demänovská jaskyňa slobody Napísal: Administrator Návštevy: 6197
Demänovská ľadová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 9371
Dobšinská ľadová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 13526
Domica Napísal: Administrator Návštevy: 4835
Driny Napísal: Administrator Návštevy: 4306
Gombasecká jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 6988
Harmanecká jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 8307
Jaskyňa mŕtvych netopierov Napísal: Administrator Návštevy: 21496
Jasovská jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 4663
Krásnohorská jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 4456
Ochtinská aragonitová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 13611
Važecká jaskyňa Návštevy: 5830
Zlá Diera Napísal: Administrator Návštevy: 9979

Poistenie do hôr

Poistenie do hôr

Neriskujte, poistite sa !
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby:

 • celoročné poistenie: 15,30 €
 • poistenie na 1 deň: 0,66 €

Poistite sa online

Najnovšie ubytko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
Načítať viac Stlač SHIFT pre všetko načítať všetko

Prihlásenie