Sprístupnené jaskyne

Na Slovensku sa nachádza do 20 sprístupnených jaskýň. Mnohé z nich sú národné prírodné pamiatky a niektoré sú zapísané do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Správa slovenských jaskýň (SSJ) zabezpečuje ochranu a prevádzku 12 jaskýň: Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa.

SSJ je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Hlavná činnosť SSJ je ochrana prírody, prevádzka, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň. Vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich údržbu.

Ďalšie sprístupnené jaskyne sú pod správou ďalších organizácií: Bojnická hradná jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Krásnohorská jaskyňa, Zlá diera, Stanišovská jaskyňa.

Napísal: Admin, 12. máj 2018
Prečítané: 4476x

Stanišovská jaskyňa je celoročne sprístupnená jaskyňa na Liptove v Národnom parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne sa nachádza na severozápadnom svahu Smrekovice v nadmorskej výške 761m, nad potokom Štiavnica.

Napísal: Admin, 14. marec 2008
Prečítané: 10131x

Bojnická hradná jaskyňa je travertínová jaskyňa pod Bojnickým zámkom. Tvorí ju iba jediná kruhová sieň priemeru 22 m s niekoľkými menšími odbočkami. V stredoveku ju objavili studniari, neskôr bola úkrytom pre obyvateľov Bojnického zámku.

Napísal: Admin, 11. marec 2008
Prečítané: 12110x

Nachádza sa na území Harmaneckého krasu v doline Harmanca v južnej časti Veľkej Fatry. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 821m. Výstup trvá 40 minút s prevýšením 260m. Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých vápencoch chočského príkrovu pozdĺž tektonických porúch.

Napísal: Admin, 10. marec 2008
Prečítané: 8478x

Jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Nachádza sa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Smolenickom krase  juhozápadne od Smoleníc. Vchod do jaskyne leží vo výške 399m na západnom svahu vrchu Driny. Bola vytvorená je v druhohorných hnedosivých spodnokriedových rohovcových vápencoch koróziou atmosférických vôd pozdĺž tektonických porúch. Priestory jaskyne sú formované puklinovými chodbami a malými sieňovitými priestormi.

Napísal: Admin, 10. marec 2008
Prečítané: 8593x

Nachádza sa na juhozápadnom okraji Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras v blízkosti maďarských hraníc a spolu s maďarskou jaskyňou Baradla tvoria jednotný geologický celok. Vchod do Domice je na južnom úpätí rovnomenného kopca v nadmorskej výške 339 m. Od roku 1995 bola spolu s ostatnými jaskyňami Slovenského a Aggtelekského krasu zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Napísal: Admin, 10. marec 2008
Prečítané: 13697x

Nachádza sa na pravej strane Demänovskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Vchod do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 840 m. Výstup k jaskyni trvá približne 20min. Jaskyňa bola vytvorená v strednotriasových tmavosivých vápencoch podzemným tokom riečky Demänovky, ktorý pritekal z Demänovskej jaskyne slobody.

Napísal: Admin, 01. marec 2008
Prečítané: 10896x

Krásnohorská jaskyňa je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname svetového prírodného dedičstva. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, čo je gigantický stĺp vysoký 32,6 m. Je to monumentálny výtvor prírody, ktorý nemá v jaskyniach mierneho klimatického pásma obdobu. Prehliadková trasa v dĺžke 450 m je sprístupnená pomocou drevených lavičiek, ktorými prekonávame podzemný tok tečúci celou hlavnou časťou jaskyne.

Napísal: Admin, 29. február 2008
Prečítané: 7946x

Nachádza sa v Bystriansko-valaštianskom krase v Bystrianskom podhorí Horehronského podolia, pri obci Bystrá, neďaleko rekreačného strediska Tále. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 565m. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových tmavosivých vápencoch pôsobením podzemnej riečky Bystrianka, pritekajúcej z južných svahov Nízkych Tatier.

Napísal: Admin, 26. február 2008
Prečítané: 31861x

Jaskyňa mŕtvych netopierov sa nachádza v centrálnej časti Nízkych Tatier v Ďumbierskom krase. Vchod leží v nadmorskej výške 1520m n.m. Svojou dĺžkou 19km a prevýšením 320m sa radí k najväčším jaskyniam na Slovensku. V jaskyni sa nachádza obrovský podzemný priestor - Bystrický dóm, jeho rozloha je väčšia ako futbalové ihrisko.

Napísal: Admin, 26. február 2008
Prečítané: 16386x

Jaskyňa Zlá Diera (v miestnom dialekte Zla Džura) je jedinou sprístupnenou jaskyňou v Prešovskom okrese, nachádza sa medzi obcami Lipovce a Lačnov. Vznikla v kryhe vápencov a dolomitov, ktorá zasahuje z pohoria Branisko do prevažne pieskovcového pohoria Bachureň. V Jaskyni zimuje okolo 250 netopierov patriacich do 12 druhov. Najčastejší je podkovár malý a netopier veľký.

Napísal: Admin, 03. február 2008
Prečítané: 9017x

Nachádza sa vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov  s Liptovskou kotlinou, na okraji obce Važec. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch bývalými ponornými vodami Bieleho Váhu. Objavená v r.1922 Podzemné  priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Významné paleontologické nálezisko kostí jaskynného  medveďa (Ursus spelaeus).

Napísal: Admin, 03. február 2008
Prečítané: 9196x

Nachádza sa na území Národného parku Nízke Tatry v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 870 m, výstup k jaskyni trvá 15min. Je vytvorená v stredno-triasových sivomodrých vápencoch podzemným tokom Demänovky a jej bočnými prítokmi. Demänovská jaskyňa Slobody vyniká množstvom a pestrosťou kvapľových útvarov každého druhu.

Napísal: Admin, 03. február 2008
Prečítané: 24039x

Nachádza sa v nádhernom prostredí Slovenského Rudohoria medzi Jelšavou a Štítnikom. Ochtinská aragonitová jaskyňa je svetovým unikátnym úkazom a je jednou z troch sprístupnených jaskýň tohto druhu na svete. Ďalšie dve jaskyne sú v Mexiku a v Argentíne. Je zapísaná na do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Napísal: Admin, 03. február 2008
Prečítané: 8010x

Jasovská jaskyňa sa nachádza na okraji obce Jasov v juhozápadnej časti Košickej kotliny. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 257 m. Do jaskyne sa dostanete bez prevýšenia, vchod je 100m od parkoviska. Jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových sivých dolomitoch a svetlých vápencoch. Priestory jaskyne vytvorili v viacerých fázach ponorné toky rieky Bodvy.

Napísal: Admin, 03. február 2008
Prečítané: 12882x

Gombasecká jaskyňa sa nachádza v Silickej planine medzi Rožňavou a Plešivcom. Vstup do jaskyne je v nadmorskej výške 250m, 11m nad prameňom Čierna vyvieračka. V roku 1995 bola Gombasecká jaskyňa zaradená do fondu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Vytvorená je v druhohorných strednotriasových vápencoch eróznou činnosťou Čierneho potoka (s prítokmi) v dvoch úrovniach.

Napísal: Admin, 02. február 2008
Prečítané: 18421x

Svetoznáma jaskyňa nachádzajúca sa v Slovenskom Raji objavená r.1870. V roku 2000 bola zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 969m, prístup trvá 25min. Vznikla vo wettersteinských vápencoch stredného triasového Silického príkrovu, vplyvom pôsobenia podzemnej vody prítokov rieky Hnilec, pritekajúcej cez tektonické pukliny a porušené vrstvy.

Napísal: Admin, 29. január 2008
Prečítané: 22722x

Nachádza sa na severnom svahu Kobylieho vrchu v Belianskych Tatrách na území Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry na území TANAPu. Bola vytvorená v strednotriasových vápencoch, dlhodobým vplyvom povrchovej vody, prenikajúcej cez medzivrstvové a tektonické pukliny.

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all