Sprístupnené jaskyne

Na Slovensku sa nachádza 16 sprístupnených jaskýň. Mnohé z nich sú národné prírodné pamiatky a niektoré sú zapísané do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Správa slovenských jaskýň (SSJ) zabezpečuje ochranu a prevádzku 12 jaskýň: Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa.

SSJ je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Hlavná činnosť SSJ je ochrana prírody, prevádzka, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň. Vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich údržbu.

Ďalšie 4 sprístupnené jaskyne sú pod správou ďalších organizácií: Bojnická hradná jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Krásnohorská jaskyňa, Zlá diera.

Názov Autor Počet návštev
Belianska jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 16523
Bojnická hradná jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 6155
Bystrianska jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 5296
Demänovská jaskyňa slobody Napísal: Administrator Návštevy: 5967
Demänovská ľadová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 8457
Dobšinská ľadová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 12233
Domica Napísal: Administrator Návštevy: 4629
Driny Napísal: Administrator Návštevy: 4168
Gombasecká jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 6811
Harmanecká jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 8036
Jaskyňa mŕtvych netopierov Napísal: Administrator Návštevy: 19591
Jasovská jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 4464
Krásnohorská jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 4206
Ochtinská aragonitová jaskyňa Napísal: Administrator Návštevy: 12626
Važecká jaskyňa Napísal: Jaro Návštevy: 5667
Zlá Diera Napísal: Administrator Návštevy: 9371

Poistenie do hôr

Poistenie do hôr

Neriskujte, poistite sa !
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby:

  • celoročné poistenie: 15,30 €
  • poistenie na 1 deň: 0,66 €

Poistite sa online

Tip na darček

Ubytovanie v Tatrách

  • All
  • Apartmány
  • Chaty
  • Hotely
  • Penzióny
  • Priváty
Načítať viac Stlač SHIFT pre všetko načítať všetko

Prihlásenie