Ostredok

Národný park Veľká Fatra je najmladším národným parkom na území Slovenska. Pôvodne CHKO Veľká Fatra (od r. 1973) bol v roku 2002 prekategorizovaný na NP Veľká Fatra. Zaberá územie 40 371 ha a ochranné pásmo 26 132 ha. Nachádza sa v južnej časti žilinského, menšia časť zasahuje do banskobystrického kraja na území okresov Turčianske Teplice, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok a Dolný Kubín. Veľkosť územia v smere západ-východ je 30 km, v smere sever-juh 50 km. Najvyšší vrch je Ostredok (1592 m).

Poloniny

Národný park Poloniny je najvýchodnejšie položeným NP na území Slovenska. Nachádza sa na severovýchode Slovenska pri hraniciach s Ukrajinou a s Poľskom. NP Poloniny bol vyhlásený v roku 1997 na ploche 29 805 ha a výmera ochranného pásma je 10 973 ha. Je súčasťou jedinej medzinárodnej biosférickej rezervácie na svete, ktorá sa rozkladá na území 3 štátov.

Muránska planina

Národný park Muránska planina patrí medzi najmladšie národné parky Slovenska. Pôvodne CHKO Muránska planina (od r. 1976) bola v roku 1997 vyhlásená za Národný park Muránska planina. Rozkladá sa na ploche 20 318 ha, ochranné pásmo má veľkosť 21 698 ha. NP Muránska planina sa nachádza na území okresov Brezno, Rimavská Sobota a Revúca v banskobystrickom kraji.

Zádieľská tesňava

Národný park Slovenský kras leží na juhovýchode Slovenska a spolu s maďarským Aggtelekským národným parkom tvorí najrozsiahlejšie krasové územie v strednej Európe(nachádza sa tu vyše 1100 jaskýň a priepastí). Samotný NP Slovenský kras má výmeru 34 611 ha, výmera ochranného pásma je 11 741 ha. Rozprestiera v okresoch Rožňava a Košice-okolie, časť ochranného pásma v okrese Revúca v košiskom kraji.

Ďumbier

Národný park Nízke Tatry - NAPANT sa rozprestiera na 72 842 ha, spolu s ochranným pásmom je to 110 162 ha. Rozlohovo najväčší národný park na Slovensku. Vyhlásený bol v roku 1978 nariadením vlády SSR. Leží na území okresov Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad a Ružomberok.

Kláštorisko

Národný park Slovenský raj sa nachádza na severe Slovenského rudohoria. Nachádza sa tu 11 národných prírodných rezervácií, 8 prírodných rezervácií, okolo 350 jaskýň, z ktorých Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je od roku 2000 zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.

Veľký Rozsutec

Národný park Malá Fatra (MPMF) sa nachádza na severe Slovenska v Krivánskej Malej Fatre, v severnej časti pohoria Malá Fatra. Výrazným vrcholom je Veľký Rozsutec, ktorý sa nachádza aj v logu národného parku.

Tri_Koruny_Pieniny_200px Národné parky Slovenska | Prírodné krásy Slovenska

Pieninský narodný park (PIENAP) je rozlohou najmenším národným parkom na území Slovenska a nachádza sa v sev. časti Spiša, tzv, Zamagurí, v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa. Zasahuje pohorie Pienin a čiastočne aj Spišskú Maguru. Na území Pienin bol 17.8.1932 vyhlásený prvý Medzinárodný prírodný park v Európe a tvorili ho Pieniński Park Narodowy a Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách.

Ubytovanie v okolí

Booking.com
All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all