ImageSeverne ležiaca tatranská obec medzi hraničným prechodom Lysá Poľana a obcou Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Vznik obce v roku 1759 je spojený so stavbou hámru a železnej huty. Jej nedostatok neskoršie zapríčinil prestavbu železiarní na lepenkáreň. Osada sa vyvinula zo sezónneho majera tzv. lendackého veľkostatku. Spracovávala sa tam železná ruda z Javorovej doliny. Architektonickou dominantou obce je drevený kostolík (1903) ale najmä drevený poľovnícky zámoček (r.1885).

Dal ho vybudovať bývalý majiteľ Javorinského panstva, knieža Hohenlohe. Poľovnícke chodníky, budované v tejto dobe do okolitých dolín dnes slúžia ako turistické trasy. V roku 1879 kúpil javorinský revír pruské knieža Kristián Kraft Hohenlohe, ktorý Tatranskú Javorinu pretvoril v lesnícku osadu a v sídlo riaditeľstva svojho veľkostatku. Nechal si tu vybudovať drevený poľovnícky kaštieľ a drevený kostol ľudovej architektúry. V okolitých lesoch zriadil rozsiahlu zvernicu, kam dovážal cudzokrajnú zver (kozorožce, bizóny, kaukazské jelene a iné), ktorá sa však nevedela prispôsobiť tunajším podmienkam. V roku 1936 prešlo javorinské panstvo do vlastníctva štátu a dnes je väčšina obyvateľstva zamestnaná v turistických službách a TANAP-e.

Obec a blízke okolie v súčasnosti poskytuje ubytovanie a stravu. Svojou polohou je obec vhodným východiskom k návšteve výrazných, severne orientovaných tatranských dolín – Javorovej a Bielovodskej ako aj do oblasti Belianskych Tatier.

Turistika:

 Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all